Košík0

V košíku zatím nic není

Zobrazit akční zboží

Způsoby doručení

 • GLS GLS 99 Kč
 • Česká pošta - balík do ruky ČP - balík do ruky 119 Kč
 • Česká pošta - balík na poštu ČP - balík na poštu 119 Kč
 • Zásilkovna - výdejní místa Zásilkovna - výdejní místa 69 Kč

Nakupte ještě za 1500 Kč a získejte DOPRAVU ZDARMA!

Zboží dodáme do 2 pracovních dnů
Do košíku

Obchodní podmínky

Reklamovaný batoh odešlete prosím zabalený s kopií fakturky a bankovním účtem na danou adresu do Šternberka. 

BAGMASTER s.r.o.
Nádražní 1
785 01 Šternberk
sklad@bagmaster.cz
+420 602 566 442


V Plzni dne 24.05.2018

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

obchodní společnosti
Bagmaster s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
IČ: 26696631; DIČ: CZ26696631
zapsané dne 13.05.2002 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87997 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese www.bagmaster.cz.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti Bagmaster s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 26696631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87997 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bagmaster.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními podmínek.

1.4. Ustanovení podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

2.Definice

2.1. Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto podmínkách:

2.1.1. GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.1.2. Osobní údaje označují jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jak je definována v článku 4 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, hlavně jakékoli takové informace, které shromáždíte a nahrajete do služby, a které nám proto sdělíte a které budeme zpracovávat (dále jen „osobní údaje“).

2.1.3. Správce osobních údajů je podle GDPR každý subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Správce primárně odpovídá za zpracování osobních údajů.

2.1.4. Zpracovatel osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje.

2.1.5. Prodávající - obchodní společnost Bagmaster s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČO: 26696631; DIČ: CZ26696631 zapsaná dne 13.05.2002 v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87997.

2.1.6. Poskytovatel uživatelského účtu – Bagmaster s.r.o., se sídlem Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, IČO: 26696631; DIČ: CZ26696631, zapsaná dne 13.05.2002 v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87997.

2.1.7. Uživatelský účet se rozumí soukromý uživatelský účet kupujícího, ve kterém má kupující přehled o vlastnoručně vložených osobních údajích, realizovaných objednávkách, stavu objednávek a aktuální výši slevy na kterou má kupující před uzavření kupní smlouvy nárok – viz výhody Bagmaster klubu. Přístup kupujícího do soukromého uživatelského účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem, které je automaticky generováno ve webovém rozhraní.

2.1.8. Chat – se rozumí písemná komunikace kupujícího a chat operátora prodejce. Chat na stránce www.bagmaster.cz mohou kupující využít k zodpovězení svých dotazů ohledně produktů či služeb prodejce.

2.1.9. Cookies jsou vlastně malá množství dat, která se posílají vašemu koncovému zařízení a tím umožňují zejména přizpůsobení našich stránek vašim potřebám a zlepšení využití našich serverů. Cookies používá skoro každá webová stránka, neboť jde o užitečnou službu, která zvyšuje uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené webové stránky (umožní vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše preferované nastavení jednotlivých stránek).

3.Uživatelský účet/registrace

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webovém rozhraní může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávku zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu www.bagmaster.cz, umožňuje rovněž, aby kupující prováděl objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Registrace do uživatelského účtu se provádí vyplněním a odesláním webového formuláře. Uživatel je povinen v registračním formuláři vyplnit správné a úplné povinné údaje o své osobě (označeny hvězdičkou). Uživatel je povinen údaje v průběhu užívání Služby měnit a doplňovat podle aktuálního stavu, a to vždy nejpozději do 5 dní ode dne změny povinného údaje.

3.3. Registrace je dokončena zřízením uživatelského účtu. Z webového rozhraní se kupujícímu odešle automaticky informační e-mail o dokončení registrace, včetně vyznačení uživatelského jména a vygenerovaného přístupového hesla do uživatelského účtu. Tento e-mail je doručen na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl v registračním formuláři.

3.4. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, rovněž není kupující oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nejedná se o návrh Poskytovatele na uzavření smlouvy (ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

4.5. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4.6. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

(a) informace o objednávaném zboží (které kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní,

(b) množství (počet ks) zboží – množství lze v prvním kroku nákupního košíku navýšit, ponížit, či lze zboží pomocí křížku zcela z košíku vymazat,

(c) promo kód (dále jen „kód“) – lze uplatnit vždy pouze jeden kód na objednávku. Každý kód má své omezení a to buď výší objednávky, typem zboží, termínem uplatnění či další specifikací. Tato omezení jsou vždy uvedena v podmínkách uplatnění slevových poukázek, které rovněž obsahují textovou podobu kódu. Tyto poukázky může kupující získat v propagačních materiálech prodejce a u našich partnerů. Aby došlo k uplatnění kódu a odečtení příslušné slevy, je třeba po vepsání kódu do vymezeného políčka pro kód, stisknout tlačítko „UPLATNIT PROMO KÓD“,

(d) způsob dopravy a platby objednaného zboží,

(e) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“),

(f) osobní údaje zákazníka:

 1. jméno a příjmení zákazníka
 2. e-mail kontakt zákazníka
 3. telefonní kontakt zákazníka
 4. číslo bankovního účtu
 5. fakturační adresa/ adresa doručení
 6. název firmy
 7. sídlo firmy
 8. IČ, DIČ

Tyto osobní údaje a aktivní souhlas s našimi obchodními podmínkami jsou nevyhnutelné k uzavření smlouvy a k doručení zboží zákazníkovi, bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni smlouvu uzavřít a zboží doručit.

4.7. Objednávku je možné učinit prostřednictvím:

 1. webové rozhraní,
 2. uživatelského účtu,
 3. chatovacího okna prodejce – umístěného na stránkách www.bagmaster.cz
 4. telefonicky +420 377452516,
 5. faxem +420 377452517

4.8. Kupující bere na vědomí a souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4.9 Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit (tlačítkem „ZPĚT“) údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.10. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a ochranou osobních údajů na webové stránce (tj. aktivním zaškrtnutím políčka: „Souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů“.

4.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.11. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího, pozměněnou nabídku může prodávající konzultovat s kupujícím rovněž telefonicky.

4.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.11. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

5. Cena zboží a Platební podmínky

5.1. Ceny za zboží jsou stanoveny ve webovém rozhraní, a to u každého produktu. 5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: BAGMASTER s.r.o., Pod Košutkou 2, 323 00 Plzeň,
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 849243036/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;

5.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.6. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodejce nebude schopen platbu identifikovat a expedovat zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodejce je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.8. Případné slevy z ceny zboží či promo kódy poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu a dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb - doklad o odvodu plateb do Elektronické evidence tržeb dále jen „EET“. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu a doklad o odvodu do EET vystaví prodávající kupujícímu a v tištěné či elektronické podobě ji kupující obdrží s dodaným zbožím nebo elektronicky na elektronickou adresu kupujícího. 5.10. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.1.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

6.1.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.1.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

6.1.4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

6.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresy provozoven prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@bagmaster.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího. Číslo bankovního účtu dodá kupující písemně a to na:info@bagmaster.cz. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a bude doručeno na adresu reklamačního oddělení.

6.6 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.9. V Případě odstoupení od kupní smlouvy, jejíž předmětem je zvýhodněná sada obsahující více položek, je povinností kupujícího vrátit všechny položky této sady. V případě, že kupující nevrátí všechny položky sady, je povinen uhradit kupní cenu položky platnou v plné výši dle ceníku platného ke dni odstoupení od smlouvy.

7.Přeprava a dodání zboží

7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až §1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U batohů ALFA; GALAXY; MERCURY; POLO; EPSON; PLUTO; ELEMENT; MAXVELL; THEORY; MADISON 6,7; BAG 6,7,8; DIGITAL 6,7,8; LINCOLN 6,7,8; ENERGY, SUPERNOVA, WEBSTER 8, VEKTOR, NOBEL, GEO a URBAN je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u tohoto spotřebního zboží v době třiceti šesti měsíců od převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Bagmaster s.r.o., Nádražní 1, 785 01 Šternberk), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@bagmaster.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající informuje kupujícího, že v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění, je subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

9.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zpracování osobních údajů

10.1. Prodávající (v odstavci 10 dále jen „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27.dubna 2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) zpracovává následující osobní údaje kupujícího:

 1. jméno a příjmení,
 2. adresa,
 3. elektronická (e-mail) adresa,
 4. telefonní číslo,
 5. akturační adresa,
 6. název firmy
 7. sídlo firmy
 8. IČ, DIČ
 9. číslo bankovního účtu

10.2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10-ti let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

10.3. Elektronická adresa kupujícího (v případě nákupu) může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje §7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Elektronická adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte. Tato obchodní sdělení mohou být zasílána i společností Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, v rámci služby - Ověřeno zákazníky – pro vyhodnocení zpětné vazby kupujícího.

10.4. Pro poskytování komplexních služeb prodejce využívá v nezbytných případech subdodavatele, na které klade stejné nároky, pokud jde o ochranu a zabezpečení osobních údajů, jako sám na sebe. Jedná se např. o správu webového rozhraní, IT podporu, případně zpracovatelé a subdodavatelé:

 1. požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje prodejce zpracovává;
 2. vyžádat přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
 3. na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
 4. na výmaz, právo být zapomenut dle čl. 17 GDPR – výmaz prodejce (správce) provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 10.2 obchodních podmínek a oprávněným zájmem prodejce;
 5. na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 6. na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 7. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
 8. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující za to, že jeho práva podle nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením.

10.9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3. Další práva a povinnosti stran související se zpracováním obchodních údajů může upravit prohlášení zpracování obchodních údajů či prohlášení o cookies.

12. Doručování

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, může být doručováno na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu či v objednávce nebo doručováno poštou formou doporučeného dopisu.

12.2. V případě doporučeného dopisu se za doručené považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Bagmaster s.r.o. Pod Košutkou 2, 323 00 Plzeň, e-mail:info@bagmaster.cz, telefon +420 377452516, fax +420 377452517.